A Bazilikában szombat esténként 19.00 órakor előesti szentmise van.

Vasárnapokon 8 és 10 órakor mutatunk be szentmisét a Bazilikában, előtte gyónási lehetőséget kínálva.

Hétköznap (kedd kivételével) este 7-kor mutatunk be szentmisét.

Augusztus 13-án, szombaton a Nagyboldogasszony főbúcsút 19-kor vigília szentmisével kezdjük, majd 20.00-kor gyertyás körmenetet tartunk.

 

 Augusztus 14-én, vasárnap, a Nagyboldogasszony Főbúcsú napján, ami a pécsi Egyházmegye zarándoknapja, a 10 órai ünnepi szentmisét Páter Ocsovai Grácián OFM mutatja be. 11.00-kor ünnepélyes körmenettel helyezik a Szent Mihály kápolnába, Grácián atya adományát, a Garganóból származó Szent Mihály szobrot. 14 órakor litánia, kegytárgyak megáldása, búcsúsok búcsúztatása zárja a búcsúi programot.

Augusztus 15-én, a Nagyboldogasszony főbúcsú napos napján hagyományos búcsúi programot tartunk. A 10 órai nagymisét Keresztes Andor plébános atya tartja. 11.00-kor Rózsafüzér körmenet a Fájdalmas Anyához. A búcsúi program 14 órakor litániával, kegytárgyak megáldásával és a búcsúsok búcsúztatásával zárul. Nagyboldogasszony ünnepe parancsolt ünnep!

Augusztus 20-án, Szent István Király ünnepén hagyományos búcsúi programot tartunk. A 10 órai nagymisét Ft. Dr. Horváth István nagyprépost úr tartja a pellérdiek fogadalmi zarándoklatának vezetőjeként. A szentmise után a templomtéren ünnepi kenyérszentelés és kenyér osztás lesz!

Augusztus 21-én Szűz Mária, Világ Királynője, a Székelyek búcsúját ünnepeljük itt, Máriagyűdön. 09.30-tól gyóntatás lesz, 10 órától ünnepi szentmisét Fazakas Attila Szeged Felsővárosi Szent Miklós Plébánia plébánosa tartja.

11 órakor. Rózsafüzér körmenet a Fájdalmas Anyához. Délben ebédidő, 14 órakor litániával, kegytárgyak megáldásával és a búcsúsok búcsúztatásával zárul a program.