hirdetés

  1. június 16-án, szombaton 10.00 órai kezdettel a Pécsi Székesegyházban pap- és diakónusszentelés lesz.

Köszönöm a gyűdi plébániai közösségeknek a munkáját, Úrnapjának méltó előkészítését és ünneplését. Jó Isten fizesse meg áldozatukat.

Szeretettel köszönöm a gyűdi plébánia közösség  munkáját a pünkösdi búcsú lebonyolításában. Isten áldja meg fáradozásukat!

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap ünnepeljük Szentháromság Vasárnapján a Horvátok búcsúját.

Május 12-én szombaton várjuk a X. Egyházmegyei Gyalogos Zarándoklat résztvevőit Dr. Udvardy György megyéspüspök úr vezetésével kegyhelyünkre.

Május hónap a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt litániával köszöntjük égi Édesanyánkat.

Hivatások vasárnapján, imádkozzunk papjainkért!

Imádkozzunk a hivatásokért!

Hétfőn április 9-én ünnepeljük Urunk Születésének Hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepét. A szentmise 10.00-kor lesz.

Szeretettel hirdetjük, hogy szerdától az esti szentmisék 19.00-kor kezdődnek.