Uređenje kapele Srca Isusova jednako je staro kao uređenje crkve, kip je, doduše, djelo tirolskog umjetnika, postavljen je na oltar godine 1906. U kapeli je u početku stojao kip Sv. Ivana Nepomuka, što nije slučajno, naime ona ima izlaz u dvorište za ispovijed. U kapeli je krstionica iz XVIII. stoljeća. U bočnoj kapeli jugozapadnog tornja nalazi se Marijina kapela, gdje je iznad Marijanskog oltara slika umirujućeg Sv. Josipa.

U bočnoj kapeli jugoistočnog tornja je ispovjedavaonica sa slikom XIV Svetaca od pomoći.

Godine 1742. dograđena je kapela Sv. Mihovila, koju je dao sagraditi Griller Mihály, zahvaljujući svecu što je i on i njegova obitelja spašena od kuge. Prema predaji franjevaca, tu se skrivaju zidine prve kapele iz doba Sv. Stjepana, mađarskog kralja.