Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep.

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

ÉVKÖZI XXXI. VASÁRNAP

 

 

Október 30.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

   

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

köznap

Október 31.

hétfő

17.00

+Halmai Ödönné Eszter

l. ü.

 

MINDENSZENTEK főünnepe

November 1.

kedd

15.00

PLÉBÁNOS

 

16.00

 

temetői megemlékezés

Halottak Napja

November 2.

szerda

17.00

Elhunytakért

 

köznap

November 3.

csütörtök

16.45

R.F.T. titoksorsolás

 

17.00

R.F.T. élő és † tagjaiért

 

Borromeo Szent Károly püspök

November 4.

péntek

17.00

Közös halottakért

 

Szent Imre herceg

November 5

szombat

10.00

Szabadszentkirály, Gerde Szentmise, Keresztút, Rózsafüzér

 

17.00

Édesapa és Édesanya l. ü. Klement és Kormos család +tagjaiért

 

ÉVKÖZI XXXII. VASÁRNAP

 

 

 

November 6.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

 Gyermekekért és unokákért hálából

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy  kedden lesz Mindenszentek ünnepe, ami parancsolt ünnep. A szentmise ezen a napon 15.00-kor kezdődik, majd a temetőben végezzük el a szokásos szertartást.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

 

November hónapban minden szerdán és pénteken, az esti szentmisén plébániánk elhunytjaiért fogunk imádkozni. Szentmise a szokott módon kérhető. A sekrestyéből a borítékok már most elvihetők.