A Húsvéti Szent Három Napban reggel 8 órakor „sötét” zsolozsmát imádkozunk.

Ünnep/Blagdan/Feste

Dátum/Datum/Datum

Időpont/termin/Zeitpunkt

Szentmise/Sveta misa/Gottesdienst

Más programok/Ostali programi/Sonstige Programmen

Virágvasárnap, az Úr Szenvedésének Vasárnapja

Április 9.Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

Plébános

 

09.15

 

gyóntatás

10.00

Plébános

barkaszentelés

15.00

 

Passiójáték

Nagyhétfő

Április 10. hétfő

19.00

Éva Mikéle és a családért

 

Nagyszerda

Április 12. szerda

18.30

 

gyóntatás

19.00

Tóth és Vörös család † tagjaiért

 

Nagycsütörtök

Április 13. csütörtök

08.00

 

sötétzsolozsma

18.00

Az Utolsó Vacsora miséje

agapé, virrasztás

Nagypéntek

Április 14. péntek

08.00

 

sötétzsolozsma

15.00

 

keresztút

 

Az Úr Szenvedésének Ünnepe

 

Nagyszombat

Április 15. szombat

08.00

 

sötétzsolozsma

 

 

Szentsír-látogatás

18.30-45

 

gyóntatás

19.00

Húsvéti vigília-szertartás

tűzszenteléssel,

feltámadási körmenettel

Húsvét Vasárnap

Április 16. vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

Plébános

 

09.15

 

gyóntatás

10.00

Plébános

 

Húsvéthétfő

Április 17.hétfő

07.30

 

gyóntatás

08.00

Vertkovicz, Kemendi és Csendes cs. élő és † tagjaiért

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

Szakács-Szabó Mihály l. ü. és a cs.† tagjaiért

 

11.00

 

keresztelő

 

 • Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy ma délután 15.00-kor élő passiójáték lesz Mindenkit nagy szeretettel várunk!
 • Köszönjük a nagyböjti tartósélelmiszer adományaikat. Összesen 55,5 kg, 7ldb, 46 csomag egyéb élelmiszer érkezett, amit 10 családnak tudtunk kiosztani. Isten fizesse meg jóságukat!
 • A Húsvéti Szent Három Napban reggel 8 órakor „sötét” zsolozsmát imádkozunk, amire mindenkit nagy szeretettel hívunk.
 • Nagycsütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmise lesz Pécsett a Bazilikában a megyéspüspök és a papság részvételével. Máriagyűdön a Bazilikában 18 órakor kezdődik „Az Utolsó Vacsora miséje”. Utána csendes együttlét keretében együtt maradunk egy egyszerű közös vacsorára a vaskapu alatt, majd 19.30-kor rövid adorációval fejeződik be együttlétünk a tabernákulum előtt az Olajfák hegyi virrasztás emlékére.
 • Nagypénteken 15 órakor keresztutat végzünk, utána „A mi Urunk szenvedésének ünnepe” lesz. Ennek a különleges szertartásnak 3 fő része van: igeliturgia a János-passióval és a tizenegy könyörgéssel minden emberért a világon, utána a kereszthódolat, legvégül az áldoztatás a nagycsütörtökön átváltoztatott Oltáriszentségből. Ezen a napon ugyanis nincs szentmise a Katolikus Egyházban. Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk: 18 és 60 év között háromszori étkezésből egyszer lakunk jól, 14 év fölött pedig a hústilalmat mindenkinek be kell tartani.
 • Nagyszombat a veszteglés napja. Töltsük el csendben és imádsággal ezt a napot. Nagyszombaton az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem virraszt a kínhalált szenvedett Megváltó sírjánál. A Bazilika egész nap nyitva van Szentsír-látogatásra és csöndes imádságra.
 • Nagyszombaton este 7 órakor tűzszenteléssel kezdődik a húsvéti vigília szertartása utána a feltámadási körmenettel.
 • Húsvét vasárnapján és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint lesznek.
 • Kérjük a kedves Híveket, hogy aki olyan betegről tud, aki szívesen elvégezné húsvéti szentgyónását, ill. áldozását, de a templomba nem tud eljönni, jelezze azt a sekrestyében, hogy a beteget lakásán felkereshessem.
 • Gyónási lehetőség van még, nagyszombaton 18.30-tól, vasárnap a szokott rendben szentmisék előtt.
 • A Szent Sír díszítésére szánt adományokat a bejáratnál lévő perselybe helyezhetik el.