Április 7-én, Fájdalmas Anya péntekén a régi hagyomány szerint, a keresztutat a Kálvárián 15.00 órakor tartjuk. A szentmise közvetlen a keresztút után lesz a Bazilikában.

fajdalmas szuzanya szobor mariagyud P

  • Április 9-én, Virágvasárnap, az Úr Szenvedésének Vasárnapja. Szentmisét mondunk 08.00-kor, az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és körmenettel 10.00-kor kezdjük. A szentmisében elénekeljük a virágvasárnapi passiót. 15.00-kor a máriagyűdi egyházközség és barátaik élő passiójátékában gyönyörködhetünk, megcsodálva a korabeli ruhákban fellépő, több mint 60 amatőr színjátszó előadását.
  • Április 13-án, nagycsütörtökön reggel 08.00-kor sötét zsolozsmát imádkozunk. Az Utolsó Vacsora emlékmiséje 18.00-kor kezdődik, majd 19.00 közös vacsorára hívjuk a jelenlévőket, 19.30-kor virrasztás lesz az Olajfák hegyén imádkozó Krisztussal.
  • Április 14-én, nagypénteken reggel 08.00-kor sötét zsolozsmát imádkozunk. A nagypénteki szertartás 15.00-kor keresztúttal kezdődik, ehhez közvetlenül kapcsolódik Jézus Szenvedésének Ünnepe a nagypénteki passióval, a nagy könyörgéssel a világért, a hódolattal a Szent Kereszt előtt és az áldoztatással. Ezen a napon szigorú böjt van.
  • Április 15-én, nagyszombaton reggel 08.00-kor sötét zsolozsmát imádkozunk. A vigília-szertartás 19.00-kor tűzszenteléssel veszi kezdetét, majd a húsvéti örömének köszönti a húsvéti gyertyában Krisztust, a Fényt, a virrasztó olvasmányrendet követi a keresztvíz megáldása, az ünnepi szentmise, végül a feltámadási körmenet.
  • Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint 08.00 és 10.00 órakor kezdődnek.
  • Április 23-án ünnepeljük az Isteni Irgalmasság Vasárnapját.
  • Május 7-én az Édesanyák búcsúját ünnepeljük, a Szent Mónika Közösségek tagjainak részvételével. A 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Hegedűs János, Tamási plébános úr mutatja be.