Jövő vasárnap ünnepeljük Pünkösdi főbúcsút!

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

Urunk mennybemenetele

 

Május 21. Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

Kiskovács és Wéber cs. † tagjaiért

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

elsőáldozás

10.50

 

keresztelő

11.10

 

keresztelő

11.30

 

keresztelő

11.50

 

keresztelő

Casciai Szent Rita szerzetesnő

Május 22.

 hétfő

18.45

 

litánia

19.00

† Sülőkért, Nagyszülőkért

 

Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

Május 23.

kedd

10.00

Papi zarándoknap

 

Szűz Mária, keresztények segítsége

Május 24. szerda

18.45

 

litánia

19.00

Családért

 

Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító

Május 25.

csütörtök

18.45

 

litánia

19.00

Segítő Szűzanya tiszteletére beteg gyógyulásáért

 

Néri Szent Fülöp áldozópap

Május 26.

péntek

18.45

 

litánia

19.00

†Kászun Jánosné Bunyevácz Katalin l. ü.

 

Canterburyi Szent Ágoston püspök

Május 27. szombat

11.00

 

keresztelő

18.45

 

litánia

19.00

† Hauck Katalin l. ü.

Mohácsi gyalogos zarándokok

PÜNKÖSD

VASÁRNAP

 

Május 28. Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

Rónai János l. ü.

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

Lankó József Alsószentmártoni plébános

 

Szűz Mária az Egyház Anyja

 

Május 29. hétfő

07.30

 

gyóntatás

08.00

   

09.00

Horvát nyelvű szentmise

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

11.00

 

Rózsafüzér körmenet a Fájdalmas Anyához

14.00

 

litánia, kegytárgyak megáldása

 

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap ünnepeljük Pünkösdi főbúcsút.

Pünkösd vigíliája 19.00-kor szentmisével kezdődik, a mohácsi gyalogos zarándokok csatlakoznak az esti miséhez.

Reggel 8 órakor plébániai mise lesz, majd 10.00-kor ünnepi szentmise kezdődik a szabadtéri oltárnál.

Pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepe lesz. Plébániai szentmise reggel 8-kor kezdődik, majd 9-órai misén a sellyei és felsőszentmártoni Plébánia hívei vesznek részt, ez a szentmise horvát nyelven lesz. Az ünnepi nagymise 10-kor, magyar nyelvű, ezen a szentmisén részt vesznek a siklósi Plébánia hívei is. 11.00-kor körmenet lesz a Fájdalmas Anyához. Litániával és a zarándokok búcsúztatásával, kegytárgyak megáldásával 14.00-órakor zárjuk a pünkösdi búcsút.

Ajándékozzuk meg szeretteinket azzal, hogy szentmisét mondatunk a kegyhelyen: élőkért ügyes-bajos dolgaikban, elhunytakért lelki üdvük érdekében! Szentmisét a sekrestyében írathatnak a kedves Testvérek.