• Április 8-án, Fájdalmas Anya péntekén a régi hagyomány szerint, a keresztutat a Kálvárián végezzük 15.00 órakor. A szentmise közvetlen a keresztút után lesz a Bazilikában.
  • Április 10-én, Virágvasárnap, az Úr Szenvedésének Vasárnapja. Szentmisét mondunk 08.00-kor, az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és körmenettel 10.00-kor kezdjük. A szentmisében elhangzik a virágvasárnapi passió.
  • Április 14--én, nagycsütörtökön reggel 08.00-kor sötét zsolozsmát imádkozunk. Az Utolsó Vacsora emlékmiséje 18.00-kor kezdődik, majd 19.00 közös vacsorára hívjuk a jelenlévőket, 19.30-kor virrasztás lesz az Olajfák hegyén imádkozó Krisztussal.
  • Április 15-, nagypénteken reggel 08.00-kor sötét zsolozsmát imádkozunk. A nagypénteki szertartás 15.00-kor keresztúttal kezdődik, ehhez közvetlenül kapcsolódik Jézus Szenvedésének Ünnepe a nagypénteki passióval, a nagy könyörgéssel a világért, a hódolattal a Szent Kereszt előtt és az áldoztatással. Ezen a napon szigorú böjt van.
  • Április 16-án, nagyszombaton reggel 08.00-kor sötét zsolozsmát imádkozunk. A vigília-szertartás 18.00-kor tűzszenteléssel veszi kezdetét, majd a húsvéti örömének köszönti a húsvéti gyertyában Krisztust, a Fényt, a virrasztó olvasmányrendet követi a keresztvíz megáldása, az ünnepi szentmise, végül a feltámadási körmenet.
  • Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint 08.00 és 10.00 órakor kezdődnek.