Jövő vasárnap ünnepeljük Szentháromság Vasárnapját, a Horvátok búcsúját.

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

Pünkösd Vasárnap

 

Május 23.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

Tóth, Hadnagy, Haring, Gergály család élő és † tagjaiért

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 
     

A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Május 24.

hétfő

07.30

 

gyóntatás

08.00

Család egészségéért és védelmére

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

Kovács József káplán

 

11.00

 

Olívia keresztelője

Tiszteletreméltó Szent Béda, áldozópap és egyháztanító, Szent VII. Gergely, pápa

Pazzi Szent Mária Magdolna, szűz

Május 25.

kedd

10.00

Főtisztelendő Felföldi László megyéspüspök

papi zarándoknap

Néri Szent Fülöp, áldozópap

Május 26.

szerda

18.45

 

litánia

19.00

Sándor életrendezéséért

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap

Május 27.

csütörtök

18. 45

 

litánia

19.00

Testvér gyógyulásáért

 

Köznap

Május 28.

péntek

18.45

 

litánia

 

19.00

Várandós Édesanyákért és gyermekeikért

 

 

Szent VI. Pál, pápa

Május 29.

szombat

18.45

 

litánia

 

19.00

† Bálint Ambrusné Piroska l. ü. 1 évf.

   

Szentháromság Vasárnapja

Május 30.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

 

08.00

Hálából a Szűzanyának. és a járvány elmúlásáért

gyóntatás

 

09.00

 

körmenet a Fájdalmas Anyához, horvát nyelvű ima és ének

 

09.15

 

gyóntatás

 

10.00

Ronta László harkányi plébános és Darnai József Ágoston villányi plébános

   

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap ünnepeljük Szentháromság Vasárnapját, a Horvátok búcsúját.

Reggel 8 órakor plébániai mise lesz, majd 09.00-kor rózsafüzér körmenet kezdődik horvát nyelven. 10.00-kor a horvát szentmise lesz. A szentmisét Ronta László harkányi plébános úr mutatja be, koncelebrál, Darnai József Ágoston horvát referens.

Ajándékozzuk meg szeretteinket azzal, hogy szentmisét mondatunk a kegyhelyen: élőkért ügyes-bajos dolgaikban, elhunytakért lelki üdvük érdekében! Szentmisét a sekrestyében írathatnak a kedves Testvérek.