Kérjük imáikkal  támogassák a hivatások ügyét.

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

 

Húsvét IV. Vasárnapja,

Jó Pásztor Vasárnapja

Április 25.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

PLÉBÁNOS

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

búzaszentelő

köznap

Április 26.

hétfő

19.00

†Földvári József l. ü.

 

Chanel Szent Péter, áldozópap és vértanú

Montforti Grinion Szent Lajos Mária, áldozópap

Április 28.

szerda

19.00

Család szándékára

 

Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje

Április 29.

csütörtök

19.00

Család élő és † tagjaiért

 

Szent V. Piusz, pápa

Április 30.

péntek

19.00

† Szülőkért és Nagyszülőkért

 

Szent József, a munkás

Május 1.

szombat

18.45

 

litánia

19.00

Iskolás gyermekekért

 

Édesanyák búcsúja

Május 2.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

PLÉBÁNOS

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

Szép Attila püspöki irodaigazgató

 

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy a mai perselyadományokat a papnevelés céljára küldjük az Egyházmegyei Hatóságnak. Jóisten fizesse meg nagylelkűségüket. Kérjük imáikkal is támogassák a hivatások ügyét.

Május hónap a Boldogságos Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt 18.45-től litániával köszöntjük Égi Édesanyánkat. Jöjjünk el minél többen erre a szép Mária-köszöntőre.

Ajándékozzuk meg szeretteinket azzal, hogy szentmisét mondatunk a kegyhelyen: élőkért ügyes-bajos dolgaikban, elhunytakért lelki üdvük érdekében! Szentmisét a sekrestyében írathatnak a kedves Testvérek.