A Húsvéti Szent Három napban reggel 8 órakor „sötét” zsolozsmát imádkozunk!

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

 

Az Úr Szenvedésének

Vasárnapja

Virág Vasárnap

Március 28.

vasárnap

07.30

 

gyóntatás

 

08.00

Adakozó szándékára

 

 

09.15

 

gyóntatás

 

10.00

PLÉBÁNOS

 

 

Nagyhétfő

Március 29. hétfő

17.00

† Budai Lászlóné Erzsébet l. ü. 5. évf.

 

 

Nagyszerda

Március 31.

szerda

16.45

 

R.F.T. titoksorsolás

 

17.00

R.F.T. élő és †tagjaiért

 

 

Nagycsütörtök

Április 1.

csütörtök

08.00

 

sötétzsolozsma

 

17.00

Az Utolsó Vacsora miséje

 

 

Nagypéntek

Április 2.

péntek

08.00

 

sötétzsolozsma

15.00

 

keresztút

 

Az Úr Szenvedésének Ünnepe

 

20.00

 

kiáltás a Mária Rádióval

Nagyszombat

Április 3.

szombat

08.00

 

sötétzsolozsma

17.00

Húsvéti vigília-szertartás

 

 

Húsvét Vasárnap

Április 4.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

PLÉBÁNOS

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

Húsvéthétfő

Április 5.

hétfő

07.30

 

gyóntatás

08.00

† Juhász Lászlóné

Klára l. ü.

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

Szeretettel hirdetjük, hogy most az óra átállítás után is 17.00-kor kezdődnek, a szentmisék, hogy a rendelet szerint mindenki haza tudjon érkezni.

A Húsvéti Szent Három napban reggel 8 órakor „sötét” zsolozsmát imádkozunk, amire mindenkit nagy szeretettel hívunk.

Nagycsütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmise lesz Pécsett, a Székesegyházban, a megyéspüspök és a papság részvételével. Máriagyűdön a Bazilikában, 17 órakor kezdődik „az Utolsó Vacsora miséje”, majd rövid adorációval fejeződik be együttlétünk a tabernákulum előtt az Olajfák hegyi virrasztás emlékére.

Nagypénteken 15 órakor keresztutat végzünk, utána „Urunk szenvedésének ünnepe” lesz. Ennek a különleges szertartásnak 3 fő része van: igeliturgia a János-passióval és a tizenegy könyörgéssel minden emberért a világon, utána a kereszthódolat, legvégül az áldoztatás a nagycsütörtökön átváltoztatott Oltáriszentségből. Ezen a napon ugyanis nincs szentmise a Katolikus Egyházban. Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk: 18 és 60 év között háromszori étkezésből egyszer lakunk jól, 14 év fölött pedig a hústilalmat mindenkinek be kell tartani.

Nagyszombat a veszteglés napja. Töltsük el csendben és imádsággal ezt a napot. Nagyszombaton az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem virraszt a kínhalált szenvedett Megváltó sírjánál. A Bazilika egész nap nyitva van Szentsír-látogatásra és csöndes imádságra.

Nagyszombaton este 5 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartása. A feltámadási körmenet a pandémia miatt az idén elmarad!

Húsvét vasárnapján és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint lesznek.

Gyónási lehetőség van még, vasárnap a szokott rendben szentmisék alatt.

A Szent Sír díszítésére szánt adományokat a bejáratnál lévő perselybe helyezhetik el.