Ezen a héten a rózsafüzér imádság és az esti szentmisék elmaradnak!

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy jövő vasárnap lesz Mindenszentek főünnepe, ami parancsolt ünnep.  A szentmisék ezen a napon szokott rend szerint 8 és 10 órakor lesznek. A szentmisét követően, a temetőben végezzük el a szokásos szertartást.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

November hónapban minden szerdán és pénteken, az esti szentmisén, plébániánk elhunytjaiért fogunk imádkozni. Szentmise a szokott módon kérhető. A sekrestyéből a borítékok már most elvihetők.

A hétköznapi szentmisék karantén miatt elmaradnak, de a templom reggeltől estig látogatható, az előre felvett szentmiséket a Plébános atya otthon elmondja!