Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy ma délután 15.00-kor élő passiójáték lesz Mindenkit nagy szeretettel várunk!

 

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

Az Úr Szenvedésének Vasárnapja

Virág Vasárnap

Április 14.

vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

PLÉBÁNOS

 

09.15

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

köznap

Április 15.

hétfő

19.00

Egy család élő és † tagjaiért

 

köznap

Április 17.

szerda

19.00

†József l.ü.

 

NAGYCSÜTÖRTÖK

Április 18.

csütörtök

08.00

 

sötétzsolozsma

17.00

 

gyóntatás

18.00

Utolsó Vacsora emlékmiséje

 

19.00

 

virrasztás

19.30

 

közös vacsora PLÉBÁNOS

NAGYPÉNTEK

Április 19.

péntek

08.00

 

sötétzsolozsma

14.00

 

gyóntatás

15.00

 

keresztút

 

Az Úr Szenvedésének Ünnepe

 

NAGYSZOMBAT

Április 20.

szombat

08.00

 

sötétzsolozsma

 

 

Szentsír-látogatás

18.00

Húsvéti vigília-szertartás

tűzszenteléssel,
feltámadási körmenettel

HÚSVÉT VASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA

Április 21.

vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

PLÉBÁNOS

 

09.15

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

HÚSVÉT HÉTFŐ

Április 22.

vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

PLÉBÁNOS

 

09.15

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy ma délután 15.00-kor élő passiójáték lesz Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Köszönjük a nagyböjti tartósélelmiszer adományaikat. Isten fizesse meg jóságukat!

A Húsvéti Szent Három Napban reggel 8 órakor „sötét” zsolozsmát imádkozunk, amire mindenkit nagy szeretettel hívunk.

Nagycsütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmise lesz Pécsett a Bazilikában a megyéspüspök és a papság részvételével. Máriagyűdön a Bazilikában 18 órakor kezdődik „Az Utolsó Vacsora miséje”. Majd 19.30-kor rövid adorációval a tabernákulum előtt maradunk az Olajfák hegyi virrasztás emlékére. Utána csendes együttlét keretében egy egyszerű közös vacsorára maradunk a vaskapu alatt majd így fejeződik be együttlétünk.

Nagypénteken 15 órakor keresztutat végzünk, utána „A mi Urunk szenvedésének ünnepe” lesz. Ennek a különleges szertartásnak 3 fő része van: igeliturgia a János-passióval és a tizenegy könyörgéssel minden emberért a világon, utána a kereszthódolat, legvégül az áldoztatás a nagycsütörtökön átváltoztatott Oltáriszentségből. Ezen a napon ugyanis nincs szentmise a Katolikus Egyházban. Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk: 18 és 60 év között háromszori étkezésből egyszer lakunk jól, 14 év fölött pedig a hústilalmat mindenkinek be kell tartani.

Nagyszombat a veszteglés napja. Töltsük el csendben és imádsággal ezt a napot. Nagyszombaton az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem virraszt a kínhalált szenvedett Megváltó sírjánál. A Bazilika egész nap nyitva van Szentsír-látogatásra és csöndes imádságra.

Nagyszombaton este 6 órakor tűzszenteléssel kezdődik a húsvéti vigília szertartása utána a feltámadási körmenettel.

Húsvét vasárnapján és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint lesznek.

Kérjük a kedves Híveket, hogy aki olyan betegről tud, aki szívesen elvégezné húsvéti szentgyónását, ill. áldozását, de a templomba nem tud eljönni, jelezze azt a sekrestyében, hogy a beteget lakásán felkereshessem.

Gyónási lehetőség van nagyszerdán 16.30, nagycsütörtök 17, nagypéntek 14 órától, nagyszombaton csak 17.30-tól negyed órát, vasárnap a szokott rendben szentmisék előtt.

A Szent Sír díszítésére szánt adományokat a bejáratnál lévő perselybe helyezhetik el.