Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep. A szentmise ezen a napon 15.00-kor kezdődik!

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

Évközi 30. Vasárnap

 

Október 28. vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

† Mária, Gizella, Valéria, és András l.ü.

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

10.45

 

Sándor Viktor keresztelője

köznap

Október 29. hétfő

17.00

Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

 

köznap

Október 30. szerda

17.00

Máté Miklósnéért

 

Mindenszentek

November 1. csütörtök

15.00

PLÉBÁNOS

 

16.00

 

temetőben megemlékezés

Halottak napja

November 2. péntek

09.30

Szoc. Otthon

 

17.00

PLÉBÁNOS

 

Szűz Mária szombatja

November 3. szombat

16.30

 

szentségimádás

17.00

ifj. Becze József l. ü.

 

Évközi 31. Vasárnap

November 4. Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

Rittlinger és Miskei család élő és † tagjaiért

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy csütörtökön lesz Mindenszentek ünnepe, ami parancsolt ünnep. A szentmise ezen a napon 15.00-kor kezdődik, majd a temetőben végezzük el a szokásos szertartást.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

November hónapban minden szerdán és pénteken, az esti szentmisén plébániánk elhunytjaiért fogunk imádkozni. Szentmise a szokott módon kérhető. A sekrestyéből a borítékok már most elvihetők.

Ádvent II. Vasárnapjára készülve, december 7-9 k. bentlakásos ádventi lelkigyakorlatot hirdetünk.  A lelkigyakorlat vezetője: Garadnay Balázs atya. Jelentkezni a honlapunkról letöltött jelentkezési lappal lehet.