A főbúcsú szombatján (vigíliáján) a Vigília-virrasztás rendje:

18.30: szentségimádás/gyóntatás

19.00: előesti szentmise

20.00: gyertyás körmenet a Fájdalmas Anyához

21.00: imaóra (zenés áhítat)

22.00: imaóra (zenés áhítat)

23.00: gyertyás keresztút a Kálvárián

24.00: szentmise a zarándokok elhunyt családtagjaiért

01.00: virrasztás reggelig

Az ünnep rendje:

07.30: gyóntatás

08.00: szentmise

09.00: imaóra/gyóntatás/énekpróba

10.00: ünnepi nagymise

11.15: körmenet a Fájdalmas Anyához

12.00: ebédszünet

13.00: keresztút a kálvárián

14.00: litánia és a búcsúsok búcsúztatása

14.30: a kegytárgyak megáldása

14.45: (kiegészítő programok esetenként)

A főbúcsúk napos napján

- jún. 29-, július 2-, augusztus 15-, szeptember 8-án 10.00-kor és 19.00-kor van szentmise.

A Kegytemplom nyári nyitva-tartása:

Vigílián egész éjszaka

Vasárnap este 8 óráig.