Történt pedig, hogy amikor ezeket mondta, a tömegből felkiáltott egy asszony: ,,Boldog a méh, amely hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál!'' Erre ő azt mondta: ,,De még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják, és megtartják azt!'' (Lk 11,27-28)

Vágytuk és vártuk az Advent eljövetelét Imatársaimmal! Szíveinkben éreztük, hogy Jézus és Szent Édesanyja, Mária hív bennünket. A meghívót, Keresztes Andor atya Máriagyűd plébánosán keresztül kaptuk meg, e gyönyörű szépségbe, nyugalomba. Megérkezésünkkor tudtuk és éreztük, szent e föld, melyet lábunk érint.
Fogadtatásunk a befogadó szeretet örömében zajlott, vártak ránk és a hazaérkezés boldogságát élhettük meg, mint talán az egykori tanítványok, akik lelkeik tartalmát úgy fejezték ki, "Uram, jó nekünk itt lenni"
A zarándok szálló tiszta, szép szobái a zarándok ember nyugalmát biztosítják.

adventi lelkigyakorlat Garadnay Balazs atyaval 01

Lelkesen siettünk a lelkigyakorlat előadására, melyre Garadnay Balázs címzetes apát, éneklő kanonok urat hívta meg Andor atya.
Felkészítésünket az Adventre, nagy reménységgel vártuk Balázs atya Isten iránt elkötelezett mély hite által. Tanításai felnyitották lelki szemeinket arra a misztériumra, melyre Isten, Máriát malaszttal teljessé tette, hogy elfogadja és befogadja mennyi Atyánk Fiát, a várva várt Messiást. Balázs atya a biblia tiszta alapjaira építve tanításait, segítségül hívta boldog Emmerich Anna Katalin Ágoston-rendi apáca és Valtorta Mária látomásai alapján leírtakat, melyben Szűz Mária és Szent József részletes élete és nem ismert eseményei tárulnak fel előttünk. Lelkünkben rácsodálkoztunk Szűz Anyánk csodálatos tiszta lényére a nem ismert titkokra és megerősítést kaptunk, hogy Mária által szeretve lenni, tökéletes út Jézus Krisztushoz. Kinyilvánul mennyei Atyánk végtelen szeretete a megváltás művében, melyet Szűz Mária alázatos IGEN-jével pecsételt meg.
Széles ismeretet tárt fel, ajándékozott számunkra a Szentlélek Úristen és amit még nem értettünk, hallásra, nyitotta lelki füleinket. Tiszta kép tárult fel lelki szemeink előtt. Isten megmentő szeretetterve, teremtményei megmentésére.
Éreztük, tudtuk, hogy az idei Adventünk már teljesebb lett az eddigieknél, mert Jézus Krisztus gondoskodott arról, hogy olyan titkokat tudjunk meg melyek az Anya titkai, a Fiú születésével.
Majd Balázs atya lényegre mutató kérdéseire, megfogalmazhattuk lelkünk többletét, megvilágosodott zugait, gondolatait, tanúságait.
A három nap biztosította a Szentmisék, imádságok és tanításokban a lelki táplálékot, melyek által kizárhattuk a világ zaját, terhét, megerősödhettünk, megtisztulhattunk, FELEMELTETTÜNK.

Testi táplálékul bőséges és finom ételt vehettünk magunkhoz, melyet imádsággal köszöntünk meg urunknak, Jézus Krisztusnak.

Hazaindultunk és mint az emmauszi tanítványoknak, a feltámadt Krisztussal való találkozás után, nekünk is lángolt a szívünk.
Köszönjük Istennek, hogy elhívta és meghívta közösségünket. Megerősítette bennünk azt, hogy nincs KARÁCSONY Szűzanya nélkül!!!

2018.12.7-8-9.
Hegedüs Magdolna
Isteni Irgalmasság Rózsafüzér közösség
Paks